Chung cư

Thông tin chi tiết

XD Cầu Cảng Trung chuyển Container và hàng hoá, bãi để xe Ôtô

Địa điểm: Phường Đông Hải, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng